Beste natuurvrienden. Het is erg belangrijk om het contact tussen mens en natuur te verbeteren. Ongeveer 80% van alle Nederlanders woont in de stad en vooral in steden is de afstand tussen mens en natuur erg groot. Om hiervoor aandacht te vragen is een burgerinitiatief opgezet met als doel dit onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.

Als er nieuwe wijken in steden en dorpen gebouwd gaan worden dient rekening gehouden te worden met o.a. ecologie groen-, water- en nestvoorzieningen alsook verblijfplaatsen in de bouw.
 
Om dit onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen zijn 40.000 getekende petities nodig. Bent u voorstander van een groene, gezonde, duurzame en vooral vogelrijkere omgeving? Teken dan snel de petitie Ruimte voor vogels op www.ruimtevoorvogels.nl!
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens de initiatiefnemers,

Bert Houkes

Vogelvide Bert Houkes